Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – υποτρόφους ΙΚΥ για το σχολικό έτος 2012-2013

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν οργανικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, και οι οποίοι έχουν λάβει έως και 14-3-2012 άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό – εξωτερικό, λόγω λήψης υποτροφίας από το ΙΚΥ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 62531/Δ1/1-6-2011 εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ, να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ που ανήκουν οργανικά.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.