Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Άδεια απουσίας για την εκλογή Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο που αφορά άδεια απουσίας για την εκλογή Διευθυντών/Διευθυντριών την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2015.