Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Xορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας κια εξυπηρέτηση αφαλισμένων τ.ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

 

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο προς ενημέρωσή σας.