Δείτε εδώ...

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Xορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας κια εξυπηρέτηση αφαλισμένων τ.ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

 

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο προς ενημέρωσή σας.