Δείτε εδώ...

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών - μειωμένο ωράριο

Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-8-2013 που αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή το μειωμένο ωράριο.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε αρχείο (Excel) για τον τρόπο υπολογισμού.