Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (Πράξη 28η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 28 αποφάσισε την τοποθέτηση Αναπληρωτών σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στα συνημμένα αρχεία

Πρόσληψη αναπληρωτών για την "Παράλληλη Στήριξη ΔΕ"

Από το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοινώθηκε η πρόσληψη ενενήντα ενός (91) αναπληρωτών πλήρους ωραρίου κλάδων Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2012-2013 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»"

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Πρόσληψη αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις σαράντα τεσσάρων (44) εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Β43Ω9-ΟΛΤ.pdf)Β43Ω9-ΟΛΤ.pdf0 Kb

Πρόσληψη αναπληρωτών (9-10-2012)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 προσλαμβάνονται 308 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.10, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31 και ΠΕ18.33, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊστάμενους των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και Δευτέρα 15  Οκτωβρίου 2012.

Δείτε τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3η αναπληρωτών.pdf)3η αναπληρωτών.pdf0 Kb

Πρόσληψη 99 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις ενενήντα εννέα (99) εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pros de eae 04 10 2012.doc)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Πρόσληψη 392 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις τριακοσίων ενενήντα δύο (392) εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pros de eae 01 10 2012.doc)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία

Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους κυρωθέντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και οι οποίοι τοποθετούνται στα Μουσικά Σχολεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομά τους, για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων αυτών.

Οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές θα παρουσιαστούν από 26-09-2012 έως και 28-09-2012 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που ανήκουν τα Μουσικά Σχολεία στα οποία προσλαμβάνονται, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013.

Δείτε τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2012-2013.doc)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Οριστικοί πίνακες κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες των υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε τους πίνακες στη συνημμένη απόφαση.

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Συνημμένα θα βρείτε το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 106358/Γ6/13-9-2012 με θέμα "Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, κατά των πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2012-2013".
 
Η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων είναι μέχρι και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012.

Προσωρινοί πίνακες του ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά κλάδο με σειρά κατάταξης

Συνημμένα θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες του ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά κλάδο με σειρά κατάταξης. Στους πίνακες δεν εντάσσονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα  με το συνημμένο αρχείο.

Οι πίνακες θα οριστικοποιηθούν μετά την παρέλευση χρόνου ενστάσεων επτά (7) εργάσιμων ημερών έως και 21-9-2012. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στα Γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας (προς ΠΥΣΕΕΠ Δυτ.Ελλάδας), Ακτή Δυμαίων 25Α, ΤΚ.26222, Πάτρα.