Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Aνάρτηση πινάκων που αφορούν την ενισχυτική διδασκαλία

Σας επισυνάπτουμε:

α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων),

β) πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων - ωρών ανά ΣΚΑΕ, και

γ) υπόδειγμα δήλωσης τοποθέτησης.

Υποβολή αιτήσεων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για Ενισχυτική Διδασκαλία

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 και ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεραμένοι στους κυρωμένους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και επιθυμούν να ασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολ. έτος  2016-2017.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ από Τετάρτη 14-12-2016 έως και Παρασκευή 16-12-2016

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα πρέπει κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους να προσκομίσουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών σχ. έτους 2016-2017

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες αναπληρωτών- ωρομισθίων σχολικού έτους 2016-2017.

Για να δείτε τη σειρά σας στους πίνακες πατήστε εδώ

Πρόσκληση Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Σύμφωνα με την 118640 / Δ3/19-07-2016 Υ.Α. καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους: α) ΠΕ 21 & ΠΕ 26 , ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 24, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31 και β) οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ 1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, για τη στελέχωση των δομών της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπως περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. 

Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22/7/2016 μέχρι 29/7/2016.

 

 

 

«Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Υ.Α. καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50» να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

 

 

 

Δίνεται ενημέρωση για διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

A N Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η πρόσβαση για την εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://opsyd.sch.gr

Σε συνέχεια της διαδικασίας εγγραφής χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 16-06-2016 είναι διαθέσιμα για το σύνολο των παλαιών χρηστών τα στοιχεία φακέλου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί και οριστικοποιηθεί στο παλαιό σύστημα ΟΠΣΥΔ, ενώ δίνεται η δυνατότητα και για την υποβολή γνωστοποιήσεων τροποποίησης στοιχείων ή προσόντων, με διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος για το φάκελο του εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση των νέων υποψηφίων, παρακαλούμε απευθυνθείτε για τη διαδικασία προσκόμισης των δικαιολογητικών, ενώ για οποιαδήποτε απορία/ερώτηση/διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε και στην ομάδα υποστήριξης του συστήματος κατά τα γνωστά.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2631050020, 2631050026, 2631050024 και 2631050063.

Σας επισυνάπτουμε σχετικές οδηγίες.

Τέλος σχετική ενημέρωση θα παρέχεται και με ενημερώσεις που θα αναρτώνται στη σελίδα του ΟΠΥΣΔ.

Δίνεται ενημέρωση για την πρόσληψη ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας επισυνάπτουμε:

α) πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων - ωρών ανά Σ.Κ.Ε.Δ.

β) πίνακες με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνοντας τα ονόματα των επιλεγέντων) για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ04.02.

Προκήρυξη πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ 18.23 (Πλοιάρχων)

Σας επισυνάπτουμε προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 έως και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 θα δεχόμαστε αιτήσεις υποψηφίων κλάδου ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ04.02, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 και οι οποίοι βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016.