Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ανανεώθηκαν οι πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων 2012-2013

Ανανεώθηκαν οι πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων 2012-2013 από το ΥΠΑΙΘΠΑ.

Δείτε αναλυτικά:

Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας

Διευκρινίσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει διευκρινήσεις καθώς τέθηκαν πολλά ερωτήματα σχετικά με την βαθμολογική/μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών - μονίμων και αναπληρωτών - στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Δείτε το σχετικό συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROYP_PRIVATESCHOOL_OLES TIS DIEYTHINSEIS THS XORAS_20130214.pdf)Διευκρινήσεις298 Kb

Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών

Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης της αναρρωτικής άδειας γενικά και της άδειας λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση) ειδικότερα ως χρόνου πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής δόθηκαν απαντήσεις με το συνημμένο έγγραφο.

 

Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας και συνάφειας τίτλων αναπληρωτών

Από το Τμήμα Β' της Δ/νσης Προσωπικού Δ.Ε. διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο αριθ. 9401/22-10-2012 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και σας γνωρίζουμε ότι ισχύει για όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και όχι μόνο γι΄αυτούς που προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ.

Όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο έγγραφο, ως χρόνος στοιχειοθέτησης του δικαιώματος από αναγνώριση προϋπηρεσίας για την μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών θεωρείται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπίπτει με την ημερομηνία πρόσληψής τους και ως χρόνος στοιχειοθέτησης του δικαιώματος της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων θεωρείται η ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο συμβούλιο.

Τηλ.επικοινωνίας 210 344 3356 - 210 344 3248

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αναγν χρόνου προυπ και συνάφειας μεταπτ τιτλων  αναπλ.pdf)Απάντηση0 Kb

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ' και Ε' Φάσης (Πράξη 34η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 34 αποφάσισε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στη Δ' και Ε' Φάση, σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο

Πρόσληψη 138 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις 138 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013 κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιασθούν στις Διευθύνσεις για ανάληψη υπηρεσίας από 19-11-2012 μέχρι και 21-11-2012.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Β4Σ99-10Κ-signed.pdf)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ' Φάσης (Πράξη 33η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 33 αποφάσισε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στη Γ' Φάση, σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο

Πρόσληψη 397 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις 397 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013 κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.10, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ01.19.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιασθούν στις Διευθύνσεις για ανάληψη υπηρεσίας από 13-11-2012 μέχρι και 15-11-2012.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2012-2013.pdf)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γ΄ Φάσης (Πράξη 30η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 30 αποφάσισε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στη Γ' Φάση, σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στα συνημμένα αρχεία

Πρόσληψη 669 αναπληρωτών ΔΕ

Πρόσληψη 669 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013.

Οι κατωτέρω οφείλουν να παρουσιασθούν στις Διευθύνσεις για ανάληψη υπηρεσίας από 15-10-2012 μέχρι και 17-10-2012.

Δείτε στη συνημμένη απόφαση τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις περιοχές των νομών που προσλαμβάνονται.