Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ' και Ε' Φάσης (Πράξη 34η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 34 αποφάσισε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στη Δ' και Ε' Φάση, σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο

Πρόσληψη 138 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις 138 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013 κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιασθούν στις Διευθύνσεις για ανάληψη υπηρεσίας από 19-11-2012 μέχρι και 21-11-2012.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Β4Σ99-10Κ-signed.pdf)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ' Φάσης (Πράξη 33η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 33 αποφάσισε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στη Γ' Φάση, σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο

Πρόσληψη 397 αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις 397 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013 κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.10, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΤΕ01.19.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιασθούν στις Διευθύνσεις για ανάληψη υπηρεσίας από 13-11-2012 μέχρι και 15-11-2012.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2012-2013.pdf)Απόφαση πρόσληψης0 Kb

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γ΄ Φάσης (Πράξη 30η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 30 αποφάσισε την τοποθέτηση των Αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στη Γ' Φάση, σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στα συνημμένα αρχεία

Πρόσληψη 669 αναπληρωτών ΔΕ

Πρόσληψη 669 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02.00, ΠΕ03.00, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012-2013.

Οι κατωτέρω οφείλουν να παρουσιασθούν στις Διευθύνσεις για ανάληψη υπηρεσίας από 15-10-2012 μέχρι και 17-10-2012.

Δείτε στη συνημμένη απόφαση τα ονόματα των εκπαιδευτικών και τις περιοχές των νομών που προσλαμβάνονται.

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (Πράξη 28η)

Στην τελευταία συνεδρίαση του το ΠΥΣΔΕ, με την Πράξη 28 αποφάσισε την τοποθέτηση Αναπληρωτών σε σχολεία του Νομού.

Δείτε όλα τα ονόματα στα συνημμένα αρχεία

Πρόσληψη αναπληρωτών για την "Παράλληλη Στήριξη ΔΕ"

Από το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοινώθηκε η πρόσληψη ενενήντα ενός (91) αναπληρωτών πλήρους ωραρίου κλάδων Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για το σχολικό έτος 2012-2013 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»"

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Πρόσληψη αναπληρωτών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ

Το ΥΠΑΙΘΠΑ ανακοίνωσε τις προσλήψεις σαράντα τεσσάρων (44) εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση με τα ονόματα των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Β43Ω9-ΟΛΤ.pdf)Β43Ω9-ΟΛΤ.pdf0 Kb

Πρόσληψη αναπληρωτών (9-10-2012)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 προσλαμβάνονται 308 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.01, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.10, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31 και ΠΕ18.33, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊστάμενους των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και Δευτέρα 15  Οκτωβρίου 2012.

Δείτε τα ονόματα στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3η αναπληρωτών.pdf)3η αναπληρωτών.pdf0 Kb