Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ενημέρωση για προσληφθέντες Αναπληρωτές

Λόγω βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου οι νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές παρακαλούνται να επικοινωνούν μέσω email  ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )  και να φροντίσουν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελιδας της ΔΔΕ Αιτ/νίας μέχρις αποκαταστάσεως της βλάβης. Ευχαριστούμε. 

Δικαιολογητικά πρόσληψης Αναπληρωτών.2017-18

Ανακοινώνουμε συγκεντρωτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι αναπληρωτές  άμα τη πρόσληψή τους.

Δήλωση περιοχών προτίμησης αναπληρωτών / ωρομισθίων.

Ανακοινώνουμε την υπ αριθμ.: 139940/Ε2  Υ.Α.  Συμπλήρωση των υπ’αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαι- δευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ- παίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπλη- ρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολι- κού έτους 2017-2018», 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β΄) «α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο- ντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πί- νακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευ- τικών σχολ. έτους 2017-2018, β) Πρόσκληση εκ- δήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» και 63498/Ε2/ 12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β΄) «Πρόσκληση υποψήφι- ων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι- κών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομί- σθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2017- 2018» υπουργικών αποφάσεων.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Eπισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: "Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018΄΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΚΔ04653ΠΣ-ΩΥ0.pdf)ΩΚΔ04653ΠΣ-ΩΥ0.pdf576 Kb

Εγκύκλιοι προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2017-2018

Παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας τις προσκλήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κων (γενικής εκπ/σης, μουσικών και ΕΑΕ) σχολικού έτους 2017-2018.

Απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης ωρομισθίων και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Σ.Κ.A.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σχολικού έτους 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε απόφαση τοποθέτησης ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Σ.Κ.Α.Ε. αρμοδιότητάς μας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΗΚΓ4653ΠΣ-74Ω.pdf)ΨΗΚΓ4653ΠΣ-74Ω.pdf568 Kb

Aνάρτηση πινάκων που αφορούν την ενισχυτική διδασκαλία

Σας επισυνάπτουμε:

α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων),

β) πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων - ωρών ανά ΣΚΑΕ, και

γ) υπόδειγμα δήλωσης τοποθέτησης.

Υποβολή αιτήσεων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για Ενισχυτική Διδασκαλία

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 και ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεραμένοι στους κυρωμένους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και επιθυμούν να ασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολ. έτος  2016-2017.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ από Τετάρτη 14-12-2016 έως και Παρασκευή 16-12-2016

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στη Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα πρέπει κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους να προσκομίσουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών σχ. έτους 2016-2017

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες αναπληρωτών- ωρομισθίων σχολικού έτους 2016-2017.

Για να δείτε τη σειρά σας στους πίνακες πατήστε εδώ