Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Επικαιροποίηση Στοιχείων Διοριστέων ΑΣΕΠ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους των σχολείων μας πως ο ΑΣΕΠ καλεί σε επικαιιροποίηση των στοιχείων τους τους επιτυχόντες σε Ειδικότητες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  που δεν έχουν ακόμα διορισθεί και οι οποίοι περιλαμβάνονταν σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων ( υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ) οι οποίοι δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  εδώ

Δικαιολογητικά για ωρομισθίους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Επικυρωμένο Φ/Α ταυτότητας.

Επικυρωμένο Φ/Α πτυχίου (και προσόντος ειδικής αγωγής).

Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή/και με τέκνα).
Πιστοποιητικό Στρατολογίας.

Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομιστεί εντός 1 μήνα από την ημερομηνία ανάληψης).

Φ/Α εκκαθαριστικού σημειώματος με τον ΑΦΜ.

Επικ. Φ/Α Α.Μ. ΙΚΑ & Α.Μ.Κ.Α (Έντυπο Βεβαίωσης Απογραφής Στοιχείων Άμεσα Ασφαλισμένου ΙΚΑ).

Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (Εθνικής Τράπεζας) όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος.

Επικυρωμένες Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις & όχι συγκεντρωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).
Βεβαίωση ΠΕΚ (εφόσον υπάρχει).

Βεβαίωση εντοπιότητας (πρόσφατο & εφόσον υπάρχει).

Επικυρωμένο Φ/Α Μεταπτυχιακού τίτλου (εφόσον υπάρχει).

Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού τίτλου (παρέχεται από την υπηρεσία).

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία).

Βεβαίωση συνυπηρέτησης (εφόσον υπάρχει).

Πιστοποιητικό Πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει).

Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).

Λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα αναρτηθούν εκ νέου τα λειτουργικά κενά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., το συντομότερο δυνατόν. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 ΠΕ07 και ΠΕ08, προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση τοποθέτησής τους.

 

 

Πίνακες Αναπληρωτών - Ωρομισθίων ΕΕΠ / ΕΒΠ έτους 2013-2014

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πινακες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικου  Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,  κατά κλάδο και σειρά κατάταξης για το σχολικό έτος 2013 -2014 . 

Ο χρόνος ενστάσεων ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες μέρες και ως 04/10/2013.

Δελτίο Τύπου για Πρόσληψη Ωρομισθίων Εκπ/κών Καταργημένων Ειδικοτήτων

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι κλάδων καταργημένων ειδικοτήτων σε κενά των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Αιτωλ/νίας να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ως 13/09/2013.

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το συνημμένο έγγραφο για περαιτέρω πληροφορίες. 

Εγκύκλιος Αναπληρωτών Μουσικών σχ. έτους 2013 -2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014.

Επίσης, καλεί τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013 -2014.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13-08-2013 έως και 23-08-2013.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εγκύκλιος Αναπληρωτών - Ωρομισθίων 2013-2014

Ανακοινώθηκε η αριθ. 111192/Δ1/09-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκύκλιος Αναπληρωτών - Ωρομισθίων 2013-2014 με συνοδευτικά αρχεία.

Συγκεκριμένα στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2013-2014

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2013-14

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2013-14 (ΚΟΙΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ Ν. 4172/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Β_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

10η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Ενισχυτική Διδασκαλία 2012-2013

Οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2012-2013 σε ΣΚΕΔ της ΔΔΕ  Αιτωλοακαρνανίας μπορούν από σήμερα Παρασκευή 14-6-2013 να προσέρχονται στην  ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας ( Κύπρου 20 Μεσολόγγι ) για να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα με την απασχόληση τους στο συγκεκριμένο έργο( βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ,βεβ. Εργοδότη, κτλ) 

Νέες αιτήσεις αναπληρωτών για ενισχυτική διδασκαλία

Μετά την πρώτη πρόσκληση αιτήσεων αναπληρωτών για ενισχυτική διδασκαλία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για το Σ.Κ.Ε.Δ. Αστακού.

Τα εναπομείναντα κενά ανά ειδικότητα είναι:

  • ΠΕ03-Μαθηματικών: 12 ώρες
  • ΠΕ04.01-Φυσικών: 4 ώρες
  • ΠΕ04.02-Χημικών: 1 ώρα

Οι ενδιαφερόμενοι (από τον πίνακα αναπληρωτών) που επιθυμούν να καλύψουν τα παραπάνω κενά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από σήμερα Παρασκευή 12 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 15 Απριλίου στην Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην απασχολούνται ήδη σε άλλο Σ.Κ.Ε.Δ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (nea_prosklisi_ipobolis_aitisewn_enisxitiki_didaskalia.pdf)Νέα πρόσκληση111 Kb

Εγκύκλιος Έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2013.

     Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., έχοντας υπ’ όψη την Υ.Α 24136/Γ7, 21-2-2013 (ΦΕΚ 524/2013 τ.Β΄) ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Δομή Αντισταθμιστικής Αγωγής/Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012.