Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Η Διευθύντρια της Δ/νσης Δ.Ε.Ν. Χίου,  για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ18.23-Ναυτικών Μαθημάτων  π  ρ  ο   κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

Διαβάστε περισσότερα: Τοπική Προκήρυξη για Πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτικών

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Πληροφορίες:

Μακρής Θεοφάνης: 2631050060

Καρανικόλα Ελένη: 2631050034

Σταμέλου Παναγιώτα: 2631050058

Δούναβη Ναυσικά: 2631050025

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ18.25 και ΠΕ18.33 στη Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας

Η Δ.Δ.Ε. Δ΄Αθήνας καλεί πτυχιούχους κλάδων ΠΕ18.25 Φυσικοθεραπείας και ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους σε ΕΠΑ.Λ. της αρμοδιότητάς της.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλ.ΠΕ 18.41 στα Καλλιτεχνικά σχολεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Πίνακες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην ενισχυτική διδασκαλία (Aνακοινοποίηση)

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί για να διδάξουν στα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με τους Υπευθύνους των Σ.Κ.Ε.Δ. (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο).  

 

Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

 

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., κλάδου ΠΕ03, που πραγματοποιήθηκαν με την αριθμ. 5/17-02-2014 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Επικαιροποίηση Στοιχείων Διοριστέων ΑΣΕΠ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους των σχολείων μας πως ο ΑΣΕΠ καλεί σε επικαιιροποίηση των στοιχείων τους τους επιτυχόντες σε Ειδικότητες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  που δεν έχουν ακόμα διορισθεί και οι οποίοι περιλαμβάνονταν σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων ( υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ) οι οποίοι δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  εδώ

Δικαιολογητικά για ωρομισθίους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Επικυρωμένο Φ/Α ταυτότητας.

Επικυρωμένο Φ/Α πτυχίου (και προσόντος ειδικής αγωγής).

Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή/και με τέκνα).
Πιστοποιητικό Στρατολογίας.

Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομιστεί εντός 1 μήνα από την ημερομηνία ανάληψης).

Φ/Α εκκαθαριστικού σημειώματος με τον ΑΦΜ.

Επικ. Φ/Α Α.Μ. ΙΚΑ & Α.Μ.Κ.Α (Έντυπο Βεβαίωσης Απογραφής Στοιχείων Άμεσα Ασφαλισμένου ΙΚΑ).

Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (Εθνικής Τράπεζας) όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος.

Επικυρωμένες Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις & όχι συγκεντρωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα).
Βεβαίωση ΠΕΚ (εφόσον υπάρχει).

Βεβαίωση εντοπιότητας (πρόσφατο & εφόσον υπάρχει).

Επικυρωμένο Φ/Α Μεταπτυχιακού τίτλου (εφόσον υπάρχει).

Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού τίτλου (παρέχεται από την υπηρεσία).

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία).

Βεβαίωση συνυπηρέτησης (εφόσον υπάρχει).

Πιστοποιητικό Πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει).

Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).

Λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα αναρτηθούν εκ νέου τα λειτουργικά κενά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., το συντομότερο δυνατόν. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 ΠΕ07 και ΠΕ08, προκειμένου να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση τοποθέτησής τους.

 

 

Πίνακες Αναπληρωτών - Ωρομισθίων ΕΕΠ / ΕΒΠ έτους 2013-2014

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πινακες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικου  Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,  κατά κλάδο και σειρά κατάταξης για το σχολικό έτος 2013 -2014 . 

Ο χρόνος ενστάσεων ορίζεται σε επτά (7) εργάσιμες μέρες και ως 04/10/2013.