Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Yποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή εξήντα επτά (67) θέσεων Υποδιευθυντών Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Υπευθύνων Τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. & Ε.Κ. Αιτωλ/νίας

Eπισυνάπτουμε:

1) την με αριθμ. Φ32.3/7592/28-07-2017 (ΑΔΑ: 71ΘΣ4653ΠΣ-9ΣΑ) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: ΄΄Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας΄΄, και 

2) το με αριθμ. ΦΕ7Β/5717/28-07-2017 έγγραφό μας, με θέμα: ΄΄Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. & Ε.Κ. Αιτωλ/νίας΄΄

Κοινοποίηση κυρωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Oι υποψήφιοι Διευθυντές/ντριες, μετά την κύρωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα από τον κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, οφείλουν την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 (μέχρι τις 14:30 μ.μ.) να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με ενιαία σειρά, στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Κύπρου 20 - 30200 - Μεσολόγγι) και συγκεκριμένα στη Γραμματεία του Συμβουλίου Επιλογής, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση.

Δίνεται ενημέρωση για Αίτηση – Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έτους 2017

Επισυνάπτουμε έγγραφό μας με το οποίο ενημερώνουμε τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΄για τη διαδικασία υποβολής Αίτησης – Δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων.

Σύνταξη Eνιαίου Πίνακα αξιολογικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έτους 2017 μετά την προσωπική, Προφορική συνέντευξη

Σας ανακοινώνουμε τον Eνιαίο Πίνακα αξιολογικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έτους 2017 μετά την προσωπική τους, Προφορική συνέντευξη.

Ανακοίνωση ανακοινοποιημένου τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Ε.Κ.

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό ανακοινοποιημένο αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά, ο οποίος καταρτίστηκε μετά την εξέταση των γραπτών αντιρρήσεων των υποψηφίων Διευθυντών που συζητήθηκαν στην 19η συνεδρίαση του συμβουλίου επιλογής που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2017. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. 

Δίνεται ενημέρωση προς υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Αιτωλ/νίας (τύπους σχολείων)

Επισυνάπτεται ενημερωτικός πίνακας που αφορά τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Αιτωλ/νίας σχετικά με τον τύπο ή τους τύπους σχολείων που δύναται να δηλώσει ο έκαστος υποψήφιος.

Αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό.

Αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό, στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ δείτε τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και ενημερωθείτε για τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας ξένων τίτλων.

http://62.103.84.30/2.php

 

Διατύπωση προτάσεων για προσθήκη ειδικοτήτων Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ του Ν. 4386/2016 για το σχολικό έτος 2017-2018

Δίνεται ενημέρωση για διατύπωση προτάσεων για προσθήκη  ειδικοτήτων Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ του Ν. 4386/2016  για το σχολικό έτος 2017-2018.