Δείτε εδώ...

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό.

Αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό, στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ δείτε τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και ενημερωθείτε για τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας ξένων τίτλων.

http://62.103.84.30/2.php