Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό.

Αναγνωρισμένες σπουδές στο εξωτερικό, στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ δείτε τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και ενημερωθείτε για τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας ξένων τίτλων.

http://62.103.84.30/2.php