Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Δίνεται ενημέρωση για Αίτηση – Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έτους 2017

Επισυνάπτουμε έγγραφό μας με το οποίο ενημερώνουμε τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΄για τη διαδικασία υποβολής Αίτησης – Δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων.