Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Yποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή εξήντα επτά (67) θέσεων Υποδιευθυντών Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Υπευθύνων Τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.