Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Για εγγραφές μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. μπείτε στη σελίδα: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Yποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή εξήντα επτά (67) θέσεων Υποδιευθυντών Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., Ε.Κ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Υπευθύνων Τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017.