Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Εγκύκλιοι και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2012-2013

Από τη Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠAI.Θ.Π.Α. (Τμήμα Β') ανακοινώθηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα ΕΠΑ.Λ.
Συγκεκριμένα στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:
1. την υπ΄αριθμ.79980/Γ2/12-07-12 εγκύκλιο που αφορά στις οδηγίες διδασκαλίας της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Β΄τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013.
2. την υπ΄ αριθ. 42790/Γ2/12-04-2012 Υ.Α (ΦΕΚ 1377 Β΄), που αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ.
3. την υπ΄ αριθ. 37596/Γ2/03-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β΄) που αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης ημερησίου, Β΄ τάξης εσπερινού και Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 
4. την υπ΄ αριθ. 93157/Γ2/10-08-2012 (ΦΕΚ 2400 Β΄) που αφορά στην διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερησίων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013. 
5. την υπ΄ αριθ. 102554/Γ2/06-09-2012 εγκύκλιο που αφορά σε αλλαγή τομέα ή ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ.

Υπουργικές Αποφάσεις με οδηγίες διδασκαλίας των Υποστηρικτικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ

Εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις με αριθ. πρωτ. 76981/Γ2/06-07-12, 76980/Γ2/06-07-12, 76985/Γ2/06-07-12 που αφορούν τις οδηγίες διδασκαλίας των Υποστηρικτικών Μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013.

1. Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών της Α' τάξης

2. Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β' τάξης

3. Μαθηματικών της Β' τάξης

Δείτε τα συνημμένα αρχεία

Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η αναστολή χορήγησης - ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Επίσης δόθηκαν οδηγίες για χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

Υπενθύμιση - Ενημέρωση για απονομή 2ης ειδικότητας

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την αριθ. 81504/Δ2/19-7-2011 (ΦΕΚ1811/τ.Β΄/11-8-2011) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 55083/Δ2/16-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών που αιτούνται την απόδοση δεύτερης ειδικότητας «υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους».

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013

Στο συνημμένο έγγραφο οι νέες οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α' και Β' τάξης Γενικού Λυκείου.