Δείτε εδώ...

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Διατύπωση προτάσεων για προσθήκη ειδικοτήτων Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ του Ν. 4386/2016 για το σχολικό έτος 2017-2018

Δίνεται ενημέρωση για διατύπωση προτάσεων για προσθήκη  ειδικοτήτων Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ του Ν. 4386/2016  για το σχολικό έτος 2017-2018.