Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση ανακοινοποιημένου τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Ε.Κ.

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό ανακοινοποιημένο αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά, ο οποίος καταρτίστηκε μετά την εξέταση των γραπτών αντιρρήσεων των υποψηφίων Διευθυντών που συζητήθηκαν στην 19η συνεδρίαση του συμβουλίου επιλογής που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2017.