Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Κοινοποίηση κυρωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας

Oι υποψήφιοι Διευθυντές/ντριες, μετά την κύρωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα από τον κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, οφείλουν την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 (μέχρι τις 14:30 μ.μ.) να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, με ενιαία σειρά, στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (Κύπρου 20 - 30200 - Μεσολόγγι) και συγκεκριμένα στη Γραμματεία του Συμβουλίου Επιλογής, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση.