Δείτε εδώ...

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Διευκόλυνση για ανάληψη υπηρεσίας στις 30-06-2018

Ανακοινώνουμε το υπ αριθμ. 101362/Ε2/19-06-2018 Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με το οποίο παρέχεται διευκόλυνση ως προς την ανάληψη υπηρεσίας την 30-06-2018 για εκπ/κούς που είναι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ  ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου. 

 

Νέα αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ΠΕ& ΔΕ.

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην Επετηρίδα Ιδιωτικών  Εκπ/ικών ΠΕ & ΔΕ να ενημερωθουν για τη διαδικασία και το νέο έντυπο αίτησης για τη διαδικασία αυτή. 

ΚΥ.Α. Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοινώνουμε Κ.Υ.Α που αφορά στη χρήση ψηφιακής υπογραφής από τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Διοίκησης. 

Στατιστικά Στοιχεία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Μετά την τοποθέτηση των κκ. Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς μας ανακοινώνουμε στατιστικά στοιχεία της εν λόγω επιλογής. 

Οδηγίες για τη μεταφορά των μαθητών σχολικού έτους 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. ΦΟ5/1/2979/16-03-2016 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: "Οδηγίες για τη μεταφορά μαθητών Σχ. Έτους 2016-2017" συνοδευτικά με τα απαραίτητα έγγραφα.

Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας

Προκήρυξη  θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας.

Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

 H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διοικητικών θεμάτων των τμημάτων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας:

Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης Υποψηφίων ΚΠΓ.

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης Υποψηφίων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2014. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι  πρέπει να έχουν μαζι τους της καρτέλα εξεταζομένου και ταυτότητα ή διαβατήριο και να έχουν προσέλθει στον χώρο εξέτασης 30 λεπτά πριν την ώρα που εξετάζονται. 

Μεταφορά μαθητών

 

Επισυνάπτουμε έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας που αφορά τη μεταφορά μαθητών.

Εγκύκλιος Συμπληρωματικών Διορισμών

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε έκδοση εγκυκλίου συμπληρωματικών διορισμών για τις θέσεις εκείνες που δεν καλύφθηκαν με την αρχική του εγκύκλιο καθώς δεν υπήρχαν υποψήφιοι απο τους αντίστοιχους πίνακες ( πχ ΑΣΕΠ). 

Οι εκπαιδευτικοί , κατά κλάδο και ειδικοτητα, που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διορισμό αναφέρονται ονομαστικά στις δύο τελευταίες σελίδες της παρούσης εγκυκλίου.