Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Οδηγίες για τη μεταφορά των μαθητών σχολικού έτους 2016-2017

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. ΦΟ5/1/2979/16-03-2016 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: "Οδηγίες για τη μεταφορά μαθητών Σχ. Έτους 2016-2017" συνοδευτικά με τα απαραίτητα έγγραφα.