Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Νέα αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ΠΕ& ΔΕ.

Ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εγγραφούν στην Επετηρίδα Ιδιωτικών  Εκπ/ικών ΠΕ & ΔΕ να ενημερωθουν για τη διαδικασία και το νέο έντυπο αίτησης για τη διαδικασία αυτή.