Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Διευκόλυνση για ανάληψη υπηρεσίας στις 30-06-2018

Ανακοινώνουμε το υπ αριθμ. 101362/Ε2/19-06-2018 Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ σύμφωνα με το οποίο παρέχεται διευκόλυνση ως προς την ανάληψη υπηρεσίας την 30-06-2018 για εκπ/κούς που είναι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ  ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου.