Δείτε εδώ...

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Υπενθύμιση - Ενημέρωση για απονομή 2ης ειδικότητας

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την αριθ. 81504/Δ2/19-7-2011 (ΦΕΚ1811/τ.Β΄/11-8-2011) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 55083/Δ2/16-5-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών που αιτούνται την απόδοση δεύτερης ειδικότητας «υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους».

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.