Δείτε εδώ...

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Εγκύκλιοι και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα ΕΠΑ.Λ. για το σχολ. έτος 2012-2013

Από τη Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠAI.Θ.Π.Α. (Τμήμα Β') ανακοινώθηκαν οι παρακάτω εγκύκλιοι και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τα ΕΠΑ.Λ.
Συγκεκριμένα στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:
1. την υπ΄αριθμ.79980/Γ2/12-07-12 εγκύκλιο που αφορά στις οδηγίες διδασκαλίας της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Β΄τάξη Ημερησίου και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013.
2. την υπ΄ αριθ. 42790/Γ2/12-04-2012 Υ.Α (ΦΕΚ 1377 Β΄), που αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ.
3. την υπ΄ αριθ. 37596/Γ2/03-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 1131 Β΄) που αφορά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης ημερησίου, Β΄ τάξης εσπερινού και Γ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 
4. την υπ΄ αριθ. 93157/Γ2/10-08-2012 (ΦΕΚ 2400 Β΄) που αφορά στην διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερησίων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013. 
5. την υπ΄ αριθ. 102554/Γ2/06-09-2012 εγκύκλιο που αφορά σε αλλαγή τομέα ή ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ.