Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Διευκρινήσεις για μαθήματα ΕΠΑΛ πανελλαδικώς εξεταζόμενων

Το ΥΠΑΙΘΠΑ με το συνημμένο σχετικό έγγραφό του έδωσε διευκρινίσεις επί της εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Βιολογία I, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, Στοιχεία Παθολογίας, Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας και Ηλεκτροτεχνία II για το σχολικό έτος 2012-2013.

Εγκύκλιος Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ 2013

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων σχετικά: 

Α. με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας και των επιστημονικών πεδίων

Β. με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση

Νέα Υ.Α. για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Υστερα από την υπ' αριθμ. 2210/09−08−2012 διατύπωση γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, υπέγραψε απόφαση , με την οποία τροποποιείται-συμπληρώνεται η υπ' αριθμ. 118842/ Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β') ως ακολούθως:

1. Το μάθημα "Πολιτειακή Παιδεία", που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως A' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ13 και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ10 και ακολούθως σε εκείνους του κλάδου ΠΕ09.

2. Το μάθημα "Ερευνητική Εργασία (Project)", που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και ως μάθημα βασικών δεξιοτήτων στην Α' τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου-ειδικότητας. Διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων απαραίτητα θα είναι εκπαιδευτικός κλάδου-ειδικότητας αντίστοιχου των θεσμοθετημένων τομέων ή ειδικοτήτων που προβλέπονται για τα ΕΠΑ.Λ.

3. Το μάθημα "Αγωγή Υγείας−Πρώτες Βοήθειες", που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14 (01, 02, 03, 06) και ΠΕ18 (04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39) και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 και ακολούθως σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς ΠΕ, οι οποίοι ανεξαρτήτως κλάδου'ειδικότητας έχουν επιμορφωθεί σε θέματα Αγωγής Υγείας ή έχουν αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

4. Το μάθημα "Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων", που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ14.04 και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14.05 και ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 36).

5. Το μάθημα "Ειδική Θεματική Δραστηριότητα", που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων ειδικότητας και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Το μάθημα διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία) ΠΕ κλάδου-ειδικότητας αντίστοιχου των τομέων που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. Ο πρώτος διδάσκων είναι απαραίτητα εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου-ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα. O δεύτερος διδάσκων δύναται και να είναι εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου-ειδικότητας άλλου τομέα ή μαθημάτων Γενικής Παιδείας, υπηρετών στη σχολική μονάδα. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β-), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Χωρίς εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και 2014-15 οι Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας

Δεν θα υπάρξουν εισακτέοι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15 στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, δηλ. την Σχολή Αξιωματικών και την Σχολή Αστυφυλάκων. Αυτά προβλέπονται σε κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας, Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας και ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3010/τΒ/13-11-2012.

Διαβάστε περισσότερα: Χωρίς εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και 2014-15 οι Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή για τον εορτασμό της επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

Μήνυμα του κ. Παναγιωτόπουλου Γεώργιου, Περιφερειακού Διευθυντή Π. & Δ. Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 προς τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών

Τα τμήματα Α' και Γ' της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ απέστειλαν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία γραπτής αξιολόγησης των μαθητών κατά τη διάρκεια των τριμήνων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Διαβάστε περισσότερα στα συνημμένα έγγραφα.

Παροχή διευκρινίσεων για την Ειδική Αγωγή

Κατόπιν διαφόρων θεμάτων που τέθηκαν υπ’ όψιν της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής δόθηκαν διευκρινίσεις σε διάφορα θέματα. Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.doc)Διευκρινήσεις0 Kb

Απόδοση 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς ΔΕ

Ανακοινώθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας η απόφαση απόδοσης δεύτερης ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και γνωμοδότηση του ΑΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλάδας.

Δείτε συνημμένα τη σχετική απόφαση.

Συμπληρωματική εγκύκλιος ΣΕΠΕΗΥ

Σε συνέχεια των άρθρων:

1. Ανακοίνωση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων

2. Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων

ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘΠΑ συμπληρωματική εγκύκλιος που αφορά στον Υπεύθυνο Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Οδηγίες για την διδασκαλία μαθημάτων Λυκείων

Η Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β' του ΥΠΑΙΘΠΑ απέστειλε οδηγίες για την διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. Αρχαίων Ελληνικών  Α΄ Λυκείου 
  2. Γλώσσα  Α΄ Λυκείου
  3. Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου
  4. Φυσική Χημεία Βιολογία Α ΓΕΛ_Α & Β ΕΣΠ ΓΕΛ

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες στα συνημμένα αρχεία