Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2019-20

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικούέτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, το πρώτο δεκαήμεροτου Απριλίου, από 01-04-2020 έως και 10-04-2020 με δικαίωμα ανάκλησής της εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της στην υπηρεσία μας.