Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα

να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε, εφόσον εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαϊου 2015, υποβάλλει στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης στην οποία υπηρετούσε πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (Κεφ.4) αίτηση, στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του αυτή

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (76691Ε2_14-05-2015_signed (1).pdf)76691Ε2_14-05-2015_signed (1).pdf391 Kb