Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ο νέος Nόμος 4210/A/2013

Ο Ν.4210/α/2013 είναι ο νόμος που τροποιοιεί μέρος των 

- Υπαλληλικού Κώδικα

- Ν.4057 ( για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων) 

- Ν. 4024 ( Ενιαίο Μισθολόγιο) 

- Ν. 4173 (Διαθεσιμότητα και Κινητικότητα Δημοσίων Υπαλλήλων)

Όσον αφορά στις άδειες των δ.υ. οι κυριότερες αλλαγές είναι:

α. η κατάργηση της μηχανογραφικής άδειας 

β. η μείωση των αναρρωτικών αδειών απο 10 σε 8 ( εκ των οποίων οι 6 από ιδιώτη γιατρό και οι 2 με υπ. δήλωση {αλλά όχι συνεχόμενες δύο με υπ. δήλωση} ) 

γ. Η απόδοση άδειας ανατροφής 9 μηνών και σε άνδρες δ.υ. των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται 

Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται διευκρινίσεις από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η ισχύς του Νόμου όμως ανάγεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του.