Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ασφάλιση τέκνων που σπουδάζουν.

Κατόπιν επικοινωνίας της Υπηρεσίας μας με την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ , σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχετε τέκνα που σπουδάζουν και προκειμένου να συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένα θα πρέπει να καταθέσετε στην υπηρεσία ΕΦΚΑ της περιοχής σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση Σπουδών

2. Αντίγραφο του Ε1

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Αντίγραφο της ταυτότητας τέκνου

5. Βεβαίωση αποδοχών του άμεσα ασφαλισμένου.

Όμως, σας εφιστούμε την προσοχή ότι όσοι έχετε προβεί στην κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο ΕΦΚΑ, με την εγγραφή των παιδιών σας στη Σχολή που φοιτούν σήμερα δεν χρειάζεται να καταθέσετε ξανά τα δικαιολογητικά αυτά μέχρι το τέκνο σας να κλείσει τα 24 έτη, διότι ανανεώνετε αυτόματα η ασφάλιση.