Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Βαθμολογική Αναγνώριση integraded master

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι προτπυχιακού διπλώματος πενταετούς τουλάχιστον φοίτησης μπορούν να αναγνωρίσουν ΜΟΝΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ως αντίστοιχο μεταπτυχιακού τίτλου το πτυχίο / δίπλωμά τους. 

Ακολουθούν οδηγίες και επισυνάπτονται 

α. η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ και 

β. υπόδειγμα αίτησης που δημιούργησε η Υπηρεσία μας προς διευκόλυνσή σας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 2017
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ Υ.Α. ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ INTEGRADED MASTER
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
1. ΑΙΤΗΣΗ*
2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ***
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ *
ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ INTEGRADED MASTER
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ **
ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.