Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 (N. 4093/2012)

Ο Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ22/Α/2012) αναφέρεται στις διατάξεις από την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διατάξεις για μισθοδοτικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών, μετακινήσεις και μετατάξεις καθώς και για την ίδρυση ή ανανέωση άδειας φροντιστηρίων και ιδιωτικών σχολείων.

Οι σελίδες που αφορούν θέματα του Υπουργείου Παιδείας είναι οι εξής: 1-15, 48-52, 56-66, 82-84.

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.