Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Το Π.Δ. 28/2014 περί Υποχρεωτικών Μεταθέσεων

Με το ΠΔ28/2014 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων όσων εκπαιδευτικών κριθούν εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι στην περιοχή μετάθεσης που ανήκουν οργανικά.