Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
Μήνυμα
  • Cache καθαρίστηκε (5.07MB)

Τροποποίηση - Επικαιροποίηση με αναγγελία αδειών λειτουργίας ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα:

«1) Τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων 2) Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων»,