Δείτε εδώ...

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. με το ΝΕΟ και ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ. Β με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, 2015-2016.

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων:

1. των ΓΕ.Λ. με το ΝΕΟ σύστημα

2. των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.-Β΄ με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.

Σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή σχετικά με την απόλυση των μαθητών, η αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία ανήκει στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (για τα ΓΕ.Λ.) και στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (για τα ΕΠΑ.Λ.).

Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα διενεργηθούν φέτος με διαδικασίες ΚΟΙΝΕΣ για το νέο και το παλαιό σύστημα.

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του N. 4186/2013

Σας επισυνάπτουμε εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με διευκρινήσεις για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013.  

Υπουργική Απόφαση για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013

Σας επισυνάπτουμε Υπουργική Απόφαση για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 

Ένταξη των σχολών των συναρμόδιων Υπουργείων σε πεδία και τομείς με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σας επισυνάπτουμε εγκύκλιο η οποία υπενθυμίζει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ένταξης των σχολών των συναρμοδίων Υπουργείων σε πεδία και τομείς με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Ενημέρωση για τους μαθητές που φοιτούν στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο που αφορά ενημέρωση για τους μαθητές που φοιτούν στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου κια στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Σας επισυνάπτουμε εγκύκλιο για τα δικαιολογητικά υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων ΓΕΛ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα

Σας επισυνάπτουμε εγκύκλιο για υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων ΓΕΛ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα. 

Υποβολή αίτησης - δήλωσης υποψηφίων ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το παλιό και με το νέο σύστημα

Σας επισυνάπτουμε δύο εγκυκλίους για συμμετοχή υποψηφίων ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το παλιό κια με το νέο σύστημα.

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται σήμερα, Πέμπτη 10/12/2015, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Διαβάστε περισσότερα: Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.