Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024Α

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπό στοιχεία 20436/Α5/27-02-2024 Υ.Α. προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Α΄ περιόδου 2024 για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων κοινοποιούμε τα εξής:

- Την με αρ. πρωτ. 20436/Α5/27-2-2024 Υ.Α. Προκήρυξη των εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου 2024Α.

- Πίνακα με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.

- Δελτίο Τύπου.

- Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων.

- Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου 2024Α.