Δείτε εδώ...

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής της ΕΠΑΣ Μεσολογγίου στη Βουλγαρία

Η ΕΠΑ.Σ. Μεσολογγίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλγαρία   από   21-3-2013 έως 24-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Τρίτη  19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15.30 μ.μ.

Προκήρυξη εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου ΓΕΛ Αγρινίου στην Αθήνα

Το 4ο ΓΕΛ Αγρινίου  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην  Αθήνα από Πέμπτη 28/3/2013 έως και Σάββατο 30/3/2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18/02/2013 και ώρα 11:30 π.μ.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου στο Καρπενήσι

Το 2ο Γυμνάσιο  Ναυπάκτου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο Καρπενήσι  από   7-3-2013 έως 8-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.00 μ.μ.

Προκήρυξη διδακτικής επίσκεψης του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου στην Πάτρα

Το 2ο  ΓΕΛ Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Πάτρα  την  Παρασκευή  22-2-2013. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου στην Αθήνα

Το 3ο  Γυμνάσιο Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην ΑΘήνα  την  Παρασκευή  1-3-2013. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή   15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:30 μ.μ.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου σε Βόλο - Πήλιο

Το 2ο ΓΕΛ Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στη σε Βόλο - Πήλιο   από   7-3-2013 έως 8-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτλερα 18-2-2013  και ώρα 11.00 π.μ.

Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής του 4ου ΓΕΛ Αγρινίου στη Βουλγαρία

Το 4ο ΓΕΛ Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τετραήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλγαρία   από   27-3-2013 έως 30-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12.00 μ.

Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου στην Τήνο ( Ανακοινοποίηση ως προς το πρόγραμμα και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών)

Το Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Τήνο  από   29-3-2013 έως 31-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ.

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των περιβαλλοντικών ομάδων του 1ου Γυμνασίου και 1ου ΓΕΛ Μεσολογγίου σε Πειραιά- Αθήνα

Το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου και το 1ο ΓΕΛ Μεσολογγίου προκηρύσσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη  των μαθητών των περιβαλλοντικών τους ομάδων σε Πειραιά- Αθήνα, την Παρασκευή 8/3/2013. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  15/2/2013 και ώρα 12.00 μ.

Προκήρυξη ημερήσιων εκδρομών της Α΄και Β΄τάξης του 4ου Γυμνασίου Αγρινίου στο Μέτσοβο

Το 4ο  Γυμνάσιο Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές της Α΄και Β΄τάξης στο Μέτοβο την Παρασκευή 22-2-2013 για τη Β΄τάξη και την Παρασκευή 1-3-2013 για την Α΄τάξη. 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα  11/2/2013 και ώρα 13.30μ.μ. για την εκδρομή της Β΄τάξης και  μέχρι την Πέμπτη 14/2/2013 και ώρα 13.30 μ.μ. για την  εκδρομή της Α΄τάξης αντίστοιχα.