Δείτε εδώ...

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕΛ Αγρινίου σε Βόλο - Πήλιο

Το 2ο ΓΕΛ Αγρινίου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στη σε Βόλο - Πήλιο   από   7-3-2013 έως 8-3-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι τη Δευτλερα 18-2-2013  και ώρα 11.00 π.μ.