Δείτε εδώ...

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομήςτου Γυμνασίου Θέρμου στο Μέτσοβο

Το  Γυμνάσιο Θέρμου  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική  εκδρομή  της  Γ΄τάξης του σχολείου  στο Μέτσοβο  στις 28-2-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  Γυμνάσιο Θέρμου  μέχρι την Τετάρτη  19-2-2014, ώρα 12:30μ.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Φιλιππιάδας

Το 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή των μαθητών της  Γ΄ τάξης  του σχολείου  στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας από  27-2-2014 έως 28-2-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου  μέχρι την  Τρίτη 11-2-2014, ώρα 12:00μ.

Προκήρυξη εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου σε Ιταλία - Αυστρία

Το 4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου   προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  της  Α΄ και Β΄τάξης του σχολείου  σε  Ιταλία - Αυστρία  από  24-4-2014 έως   29-4-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  4ο ΓΕ.Λ.  Αγρινίου  μέχρι την Τρίτη  11-2-2014, ώρα 13:30μ.μ.

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου Νεάπολης

Το Γυμνάσιο Νεάπολης   προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για  εκπαιδευτική  επίσκεψη της Β΄τάξης του σχολείου στη Ναύπακτο  στις 26-2-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γυμνάσιο Νεάπολης μέχρι την Δευτέρα  10-2-2014, ώρα 13:00μ.μ.

Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Αθήνα

Το 4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για  τριήμερη  εκπαιδευτική  επίσκεψης της  Β΄ τάξης του σχολείου  στην Αθήνα από 13/3/2014 έως 15/3/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου  μέχρι την Τρίτη  11-2-2014, ώρα 10:30 π.μ.

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Κατοχής στην Άρτα και Πρέβεζα

Το Γυμνάσιο Κατοχής  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για  μονοήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου  στην Άρτα και Πρέβεζα στις 18-2-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  Γυμνάσιο Κατοχής  μέχρι τη Τετάρτη  12-2-2014, ώρα 12:30 μ.μ.

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Παραβόλας στο Μέτσοβο

Το Γυμνάσιο Παραβόλας  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ημερήσια  εκπαιδευτική  εκδρομή των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης  του σχολείου  στο Μέτσοβο  στις  27-2-2014 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  Γυμνάσιο Παραβόλας  μέχρι την Τετάρτη  12-2-2014, ώρα 12:00μ.

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ. Εμπεσού στη Θεσσαλονίκη

Το ΓΕ.Λ. Εμπεσού  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης  του σχολείου  στη Θεσσαλονίκη  από  27-3-2014 έως   31-3- 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  ΓΕ.Λ. Εμπεσού  μέχρι την Παρασκευή  21-2-2014, ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ. Εμπεσού στη Θεσσαλονίκη (2)

Το ΓΕ.Λ. Εμπεσού  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης  του σχολείου  στη Θεσσαλονίκη  από  27-3-2014 έως   31-3- 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  ΓΕ.Λ. Εμπεσού  μέχρι την Παρασκευή  21-2-2014, ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου στη Θεσσαλονίκη

Το 2ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου   προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου  στη Θεσσαλονίκη  από  4-3-2014 έως 8-3- 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  2ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου  μέχρι την Τρίτη    11-2-2014, ώρα 12:00 μ.