Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου σε Ιταλία - Αυστρία

Το 4ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου   προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  της  Α΄ και Β΄τάξης του σχολείου  σε  Ιταλία - Αυστρία  από  24-4-2014 έως   29-4-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  4ο ΓΕ.Λ.  Αγρινίου  μέχρι την Τρίτη  11-2-2014, ώρα 13:30μ.μ.