Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας στην Αθήνα

Το Γενικό Λύκειο Bόνιτσας, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στην Αθήνα από 13-01-2014 μέχρι και 14-01-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γενικό Λύκειο Βόνιτσας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09-01-2014 και ώρα 12:00 μ.μ.