Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου -Λ.Τ. Αγρινίου στην Καβάλα.