Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Λεπενούς στην Θεσσαλονίκη.