Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου στα Τρίκαλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 4-12-2017 έως 7-12-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τρίκαλα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27-11-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου