Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου στα Τρίκαλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 4-12-2017 έως 7-12-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Τρίκαλα

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27-11-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12.00μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου