Δείτε εδώ...

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Επαναπροκήρυξη πολυήμερων εκπαιδευτικών επισκέψεων του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου σε Ιταλία- Αυστρία

Το 1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίιου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  επίσκεψη της Α΄ και Β΄τάξης του σχολείου σε Ιταλία - Αυστρία  από 24-4-2014 έως 30-4-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου μέχρι την Τρίτη  4-2-2014, ώρα 12:30 μ.μ.