Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Ιδιωτικού Γυμνασίου ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ στην Καλαμάτα

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Ιδιωτικού Γυμνασίου "ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ" στην Καλαμάτα.

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Ιταλία (Ορθή επανάληψη)

Κοινοποιούμε σε ορθή επανάληψη την προκήρυξη πολυήμερης εκδρομή του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Ιταλία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Λ.Τ.

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμασίου Αγρινίου-Λ.Τ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομης του 4ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Κρήτη

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf334 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ Αγρινίου στην Ιταλία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf104 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΤΡΩΝΗ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του ΓΕΛ των εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου ατην Αθήνα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ. Κατούνας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ-Λ.Τ.

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Φυτειών- Λ.Τ. στην Καλαμάτα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε Προκήρυξη Εκδρομής του ΕΕΝΕΓΥΛ Αγρινίου