Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ο Απουσιολόγος

Ο Απουσιολόγος είναι μία δικτυακή εφαρμογή με την οποία ο κάθε χρήστης/καθηγητής Γενικού Λυκείου μπορεί να κάνει εύκολα και γρήγορα τη διαλογή των απουσιών των μαθητών του τμήματός του, την έκδοση συγκεντρωτικών καταστάσεων αλλά και τη σύνταξη των ενημερωτικών επιστολών και email προς τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών. Επιπλέον, η εφαρμογή συνεργάζεται με το λογισμικό "Νέστωρ" που χρησιμοποιούν τα Ελληνικά Γενικά Λύκεια καθώς εξάγει σε μορφή αρχείου csv τα στοιχεία των μαθητών (άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική εγγραφή των μαθητών στο σχολείο) αλλά και τις απουσίες της κάθε ημέρας (δηλαδή είναι δυνατή η περαιτέρω ενημέρωση του "Νέστωρ" με αυτές).

Ύστερα από παραινέσεις συναδέλφων από όλη την Ελλάδα και ύστερα από αντικειμενικές παρατηρήσεις σχετικά με την απόδοση της εφαρμογής του Απουσιολόγου κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε η ελεύθερη διανομή του κώδικα με άδεια GNU GPL σε όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία, ή μεμονωμένους εκπαιδευτικούς.

Ορισμένες χαρακτηριστικές εικόνες της εφαρμογής υπάρχουν στη νέα αρχική σελίδα του Απουσιολόγου (http://apousiologos.mysch.gr/) ενώ η λήψη των αρχείων εγκατάστασης μαζί με κατάλληλες οδηγίες μπορεί να γίνει από τη διεύθυνση http://sourceforge.net/projects/apousiologoslanversion/