Δείτε εδώ...

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Διευκρινήσεις για μαθήματα ΕΠΑΛ πανελλαδικώς εξεταζόμενων

Το ΥΠΑΙΘΠΑ με το συνημμένο σχετικό έγγραφό του έδωσε διευκρινίσεις επί της εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων Βιολογία I, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, Στοιχεία Παθολογίας, Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας και Ηλεκτροτεχνία II για το σχολικό έτος 2012-2013.