Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπ/κών που έχουν διατεθεί ολικά / αποσπασθεί στην Α/θμια Εκπ/ση

Ανακοινώνουμε οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας για τους εκπ/κούς που έχουν διατεθεί ολικά ή έχουν αποσπασθεί σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης.