Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Πλήρωση Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Αρμοδιότητάς μας.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς μας. 

Προς ενημέρωσή σας συμπεριλαμβάνουμε τα εξής: 

ΥΑ σχετικά με την διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων

Διευκρινιστική επί της ανωτέρω εγκύκλιο

Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων και 

Αίτηση Υποψηφίων. 

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και εφαρμογή των οδηγιών καθώς και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.