Δείτε εδώ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022
Μήνυμα
  • Cache καθαρίστηκε (5.04MB)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023

Κοινοποιούμε Εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2022-2023

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 16-31/10/2022 ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr

Θα ακολουθήσουν οδηγίες